Friday, December 3, 2021

Larnste’s Table

0
De trädbevuxna södra kullarna är hemvist för Lysang-klanen, numera en del av Malani-stammen. Underwillow-klanen från Cinsina håller sig till de norra kullar och markerna runt Larnste's...

Malani

0
Malani  Denna stam uppgår till cirka 6000 personer. De har en tvist med Colymar om marker som Lunar Empire gav till Malani under ockupationen. Formellt kallas stammen...