Thursday, December 2, 2021

Taraling

0
Taraling Denna kraftfulla klan består av cirka 1 300 personer, trots att många familjer drabbades av den tio år långa tvisten mellan Kangharl och Leika....