Thursday, December 2, 2021

Amalda Edrufsdotter

0
Amalda Edrufsdotter Queen of the Malani tribe and Humakti warrior. She shares a sisterly bond with Leika Blackspear even though the alliance between Malani and...

Anmangarn

0
Anmangarn Denna lilla klan på cirka 450 personer är också känd som "Black Spear-klanen" på grund av det heliga föremål som Chief Colymar bar när...

Antorling

0
Antorling Denna klan på cirka 1 200 personer kallas också "Apple-klanen." De odlar spannmåls och fruktträd i övre Arfritha Vale, och vallar boskap och får...

Apple Lane

0
Apple Lane är en liten handelsort med cirka 20 vuxna invånare. Den ligger utefter en välanvänd handelsväg i gränslandet mellan två stammar, cirka 32...

Apple Lane och trakten runtom

1
Apple Lane är en liten handelsort med cirka 20 vuxna invånare. Den ligger utefter en välanvänd handelsväg i gränslandet mellan två stammar, cirka 32...

Arnoring

0
Arnoring Denna klan på cirka 1400 ST är en av de ursprungliga bosättningarna som härstammar från den ursprungliga Black Spear-klanen av Chief Colymar. Klanen är...

Asborn

0
Asborn Thriceborn Asborn är en Storm Voice av Orlanth som vägrar att förbli död. Asborn är son till en Hiording-hövding och en välsignad följeslagare av...

Birne’s Squeeze

0
Handelsvägen mellan Apple Lane och Jonstown går över Thunder Hills genom denna smala, slingrande och steniga ravin. Resande hamna ofta i bakhåll här; som...

Black Altar

0
CLEARWINE COMPENDIUM #2115 Denna stora svarta sten används av mörkerkulter för att utföra offerceremonier över altaret. Den har ett spår huggat i det för att...