Home Larnste’s Table

  Larnste’s Table

  1
  0
  Larnste’s Table
  Larnste’s Table
  Larnste
  Larnste

  De trädbevuxna södra kullarna är hemvist för Lysang-klanen, numera en del av Malani-stammen. Underwillow-klanen från Cinsina håller sig till de norra kullar och markerna runt Larnste’s Table.

  Larnste höjde den branta platån när han behövde en plats
  vila sin stav och sina handskar medan han åt. Orlanthi håller många ritualer ovanpå det nu. Närliggande Cinsina-klaner firar årliga festivaler och tävlingar här. Lant Ulfars huvud stirrar från kanten.

  Rebellstyrkor tog skydd på Larnste’s Table under Starbrows
  Uppror. När månkrafterna som omger dem växte blev platån scenen för förhandlingarna som skickade ledarna för upproret i exil.

  Larnste's table
  Larnste’s table