Home Gejay Hills

  Gejay Hills

  2
  0
  Gejay Hills
  Gejay Hills

  Robust eklandskap mellan Varmandi-klanen från Colymar som bor i Swan Vale i söder, och klanerna Isolting, Lysang och Orleving från Malani-stammen som bor i Thunder Hills.

  Klaner på båda sidor känner till spåren väl och flera lokala landmärken bär namnen på tappra hjältar som försenade ett krigsband eller föll i bakhåll. Det är ett “omtvistat land” och bara de modigaste herdarna vallar boskap eller får i dessa kullar.

  Dessa kullar kallas också Oakland Back och skiljer Colymar från Malani-stammen. De är en blandning av ekskog och gräsmark. Herdar och banditer är de som rör sig i kullarna.