Home Dragonewt Plinth

  Dragonewt Plinth

  1
  0
  Jonstown Tribal Map
  Jonstown Tribal Map
  Dragonewt Plinth
  Dragonewt Plinth

  Det finns fyra uppsättningar Dragonewt Plinths, Dragonewt-socklar, på Colymars marker vilka bildar en rät linje över många kilometer. Varje uppsättning består av ett par stående stenar som ser ut att vara en grov och stiliserad framställning av drakar, wyrms och en annars okänd varelse som vulgärt kallas en “frogosaurus.” Socklarna är en del av en fungerande Dragonewt-väg mellan Dragonewt-staden Highwyrm, djupt inne i Quivin-bergen, och Stones-over-Souls, en dragonewt-stad nära Dunstop i Tarsh. Som ett resultat är dragonewts vanliga på Colymars marker.

  De fysiska manifestationerna av Dragonewt-vägarna är Dragonewt-socklarna, stora, fyrkantiga, runhuggna stenar placerade cirka 30 km från varandra i raka linjer mellan städerna. Dödliga kan lära sig hemligheten med att resa på vägarna, men det är farlig magi.

  En vanligare användning av socklarna är att dra nytta av deras magiska energier, även om detta tömmer sockeln av dess kraft, avbryter vägen och (förståeligt nog) gör Dragonewts förargade, ilskna och vreda.