Home Cinder Pits

  Cinder Pits

  5
  0
  Cinder Pits
  Cinder Pits

  CLEARWINE COMPENDIUM #1378

  Cinder Pits är en kittel av askfält, med rökande ventilationsöppningar av aska och giftig gas, och fruktas av den lokala Orlanthi som en ond och hemsökt plats. Marken är täckt med tjock aska och stenblock och markeras av små explosioner av super het stinkande gas. Värmen från dessa rökande ventiler smälter vintersnön, vilket resulterar i bubblande och skadliga lerkrukor. Det finns många stora stenblock och andra klippformationer. Förbrända skalle vilar ovanpå många av dessa stenblock och skelett är utspridda över hela området.

  Trots att askgroparna liknar ett vulkaniskt geotermiskt område med bubblande lergrytor och ångande öppningar i marken är askgroparna inte vulkaniska till sin natur; snarare än resultatet av vissa chtoniska krafter. Lågorna förknippas med himmelska stjärnor och planeter. Under Guds tid kastade Venebains himmelska demoner ner eld från stjärnorna, Star Fire, för att sluka Illavani och fängslades i sin tur här av hämndlystna Air Gods. De väsande öppningarna och överhettade giftiga gaserna är resultatet av elddemonernas ständiga försök att fly och återvända till himlen.

  Starfire on the Ridges
  Starfire on the Ridges

  I en strid med gudskriget som ställde stormgudarna mot himmelgudarna var det här de döda gudarna kastades ner och brändes. Det är rykande skål med aska och rök. Ibland hörs höga ljud inifrån glödgroparna.