Home Arnoring

  Arnoring

  9
  0

  Arnoring

  Arnoring “The Potters Clan”
  Arnoring “The Potters Clan”

  Denna klan på cirka 1400 ST är en av de ursprungliga bosättningarna som härstammar från den ursprungliga Black Spear-klanen av Chief Colymar. Klanen är fortfarande nära kopplad av äktenskap, kult och tradition till de andra Black Spear-klanerna.

  Arnoring är bosatt längs The Streams norra strand, där de odlar druvor, odlar spannmål, fiskar och får och boskap. De kallas ofta ”Bayberry-klanen” på grund av de stora vintergröna buskarna som växer mycket på stranden av The Stream. Arnoring upprätthåller förvånansvärt goda relationer med ankorna i nedre Streamvale.

  Klanens wyter ligger i en stor målad sten som förvaras i en liten grotta i bergen ovanför The Stream. Klanchefen tjänar som dess präst och som chef Storm Voice. Tack vare både marknadsstaden Quackford och Sartar’s Bridge över The Stream var Arnoring en rik klan; efter Starbrows uppror tog Lunars dock marknadsintäkterna från klanen. Arnoring har återvunnit Quackford och Sartar’s Bridge (och deras intäkter) i kölvattnet av Dragonrise.

  Colymars klaner
  Colymars klaner