Hommlet Heroes

  • Aroon Ryslep – Bard, Kusin med Celwyn, Sjöman
  • Atreides – Krigare, Far? före detta rådsman i Verbobonc, Green Eagles tvingade familjen att flytta
  • Boris – Ranger, Far Ivan Sheriff och militärt ansvarig, svarar direkt under Baron Rufus
  • Celwyn Starbrow – Krigare, Far Wulfberth är uppsyningsman med uppgift att ha koll på handeln i byn
  • Engwill – Rouge som slog följe med er en tid.
  • Loretta – Rogue, Nermals syster, Hommlet Badgers
  • Lothar – Präst, Far ? äger kvarnen
  • Nermal – Magiker, Driver med sin far Kamal en örtbutik med tillhörande örtagård
  • Stilgar – Paladin, Atreides följeslagare, Hela familjen mördad i Verbobonc av Green Eagles.
  • Usul – Halvorc Krigare, adopterad och bor med sin mor, jobbar hos Lothar, DÖD
Dragon Slayers And Proud Of It
Dragon Slayers And Proud Of It

Talk!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.